Co děláme

ELEKTROSYSTEM je česká a slovenská společnost, která se věnuje především vývoji, budování a servisu informačních systémů v oblasti dispečerského řízení přenosu a distribuce elektrické energie.
Naše řešení pokrývá všechny požadované funkčnosti dispečerských řídicích systémů všech napěťových úrovní. Disponujeme mnohaletými zkušenostmi a znalostmi z oblasti dispečerského řízení energetických sítí.

Našimi zákazníky jsou velké energetické společnosti zajišťující provoz přenosové soustavy a distribuci elektrické energie.

Působíme zejména v České a Slovenské republice. 

Najdete nás v Brně, Praze a v Žilině. 

1990

Založení společnosti

Firma ELEKTROSYSTEM byla založena již v roce 1990 v Žilině. Klíčoví pracovníci firmy měli již v čase jejího založení rozsáhlé zkušenosti s realizací systémů dispečerského řízení v energetice získané v rámci svého předchozího působení v oboru.

1991

Vznik pobočky v Brně

O rok později vzniká pobočka v Brně zaměřená zejména na vývojovou činnost.

1992

Uvedení RIS na trh

Vlastní řídicí a informační systém RIS firma uvedla na trh v roce 1992 s prvními instalacemi na území Slovenska a následně i v České republice. Pozici na trhu si firma upevnila i dalšími úspěšně realizovanými projekty u klíčových zákazníků s důrazem na operativní vývoj dle potřeb zákazníka a rychlý servis.

1993

Rozdělení na dva právní subjekty

Po rozdělení Československa (1993) se firma rozdělila na dva právní subjekty ELEKTROSYSTEM, s.r.o. v Žilině a ELEKTROSYSTEM, spol. s r.o. v Brně. Oba subjekty mají jedno řízení a společnou strategii.

2001

Certifikace QMS

Úspěšně zaveden a certifikován Systém řízení kvality  (QMS) dle mezinárodní normy ISO 9001.

2002

Budování interní infrastruktury

Od roku 2002 sídlí brněnská firma ve vlastní nové budově a žilinská ve vlastní rekonstruované budově. Dostupnost našich služeb byla taktéž podpořena zřízením pobočky V Praze sídlící taktéž ve vlastní nové budově.

2004

Vlastní komunikační jednotky

Od roku 2004 dodává ELEKTROSYSTEM vlastní komunikační jednotky řady RTM pro dálkový přenos dat a řízení přes datovou síť GPRS. Jednotky se používají na DOÚV, malých trafostanicích, větrných zdrojích a dalších objektech energetické sítě.

2006

Certifikace EMS a BOZP

Úspěšně zaveden a certifikován Systém enviromentálního řízení (EMS) dle mezinárodní normy ISO 14001 a Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle mezinárodní normy ISO 18001.

2015

Certifikace ISMS

Úspěšně zaveden a certifikován Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) dle mezinárodní normy ISO 27001.

2021

Certifikace BCMS

Úspěšně zaveden a certifikován Systém řízení kontinuity provozu (BCMS) dle mezinárodní normy ISO 22301.

...

Současnost

Firma nadále úspěšně působí v oblasti dispečerských řídicích systémů všech úrovní a pokračuje v dlouhodobé spolupráci s klíčovými českými a slovenskými energetickými společnostmi. Kontinuálně se věnuje vývoji aplikačního SW pro řízení, plánování a hodnocení provozu energetických sítí dle aktuálních požadavků v rámci oboru energetiky od nároků na řízení soustavy až po zajištění parametrů kybernetické bezpečnosti.

Založení společnosti
1990
Vznik pobočky v Brně
1991
Uvedení RIS na trh
1992
Rozdělení na dva právní subjekty
1993
Certifikace QMS
2001
Budování interní infrastruktury
2002
Vlastní komunikační jednotky
2004
Certifikace EMS a BOZP
2006
Certifikace ISMS
2015
Certifikace BCMS
2021
Současnost
...

Naše vize

ELEKTROSYSTEM je česká a slovenská společnost vyvíjející a poskytující informační systémy a služby v oblasti dispečerského řízení přenosu a distribuce elektrické energie.

1

Naše produkty pokrývají všechny požadované funkčnosti dispečerských řídicích systémů všech napěťových úrovní.

2

Disponujeme dlouholetými zkušenostmi a znalostmi z oblasti dispečerského řízení, které se neustále snažíme dále zlepšovat.

3

Našimi zákazníky jsou především velké energetické společnosti  zajišťující přenos a distribuci elektrické energie. 

4

Naše řešení a služby splňují všechny požadavky kladené na řídicí informační systémy kritické infrastruktury, včetně zajištění odpovídající úrovně kybernetické bezpečnosti, integritu a kontinuitu provozu.

Ing. Josef Novotný

Ředitel

Výkonný ředitel společnosti ELEKTROSYSTEM a.s.

Ing. Marek Smrž

Předseda představenstva

Předseda představenstva ELEKTROSYSTEM a.s.

Ing. Markéta Ryzá

HR specialista

Interní služby Brno

Certifikace

V rámci našeho systému řízení jsme postupně implementovali metody a postupy v souladu s mezinárodními standardy ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 14001 a  ISO 45001, čehož dokladem je úspěšná certifikace certifikačním orgánem CQS.
Rozsah certifikací je vymezen zejména procesy vývoje, výroby, instalace a servisu řídicích a informačních systémů.

 

Politika integrovaného systému řízení

Detail

certifikát ISO 9001

Detail

certifikát ISO 45001

Detail

certifikát ISO 27001

Detail

certifikát ISO 22301

Detail

certifikát ISO 14001

Detail