Veřejná podpora

ELEKTROSYSTEM a.s. je příjemcem veřejné podpory získané v rámci následujících projektů:

Zvýšení úrovně bezpečnosti komunikační sítě a systému řízení informační bezpečnosti ve společnosti ELEKTROSYSTEM a.s.

registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005292

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit digitální úroveň malého podniku prostřednictvím pořízení pokročilých nevýrobních digitálních technologií a souvisejících služeb, které společnosti ELEKTROSYSTEM a.s. pomohou významně zlepšit zabezpečení síťové infrastruktury a procesy řízení informační bezpečnosti.

https://www.esys.cz/media/eu-dotace2024.png

 

Předmětem projektu je naplnit stanovené cíle v těchto oblastech:

1) zvýšit úroveň zabezpečení informačního systému ELEKTROSYSTEM a.s. prostřednictvím pořízení a implementace nových síťových zařízení, které významně zvýší bezpečnost interní síťové infrastruktury a ve spojení s požadovanými implementačními a konzultačními službami by měly zvýšit celkovou úroveň zabezpečení sítí ELEKTROSYSTEM a.s.;

2) zvýšit úroveň systému řízení informační bezpečnosti organizace provedením komplexního auditu současné úrovně informační bezpečnosti a definicí dalšího postupu budování informační bezpečnosti organizace v rámci systémů řízení ISMS a BCMS. Výstupy z tohoto nezávislého a komplexního auditu by měly umožnit posílení zabezpečení celého informačního systému a zlepšení bezpečnostních procesů;

3) ověřit a zlepšit aktuální úroveň zabezpečení aplikačního SW provedením komplexního penetračního testu v kontextu celého řešení, což by mělo vytvořit účinné předpoklady pro další zvýšení úrovně bezpečnosti

 

 

 

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem je optimalizace energetického hospodářství ve výrobním provozu společnosti a snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím realizace následujících opatření: Instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu.

https://www.esys.cz/media/eu-dotace.png

 

VÝPOČETNÍ LABORATOŘ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je pořízení tzv. výpočetní laboratoře, která umožní výzkum, vývoj a následné testování aplikačního SW dispečerského řídícího systému (DŘS).

https://www.esys.cz/media/eu-dotace.png

Výpočetní laboratoř bude následně sloužit společnosti k vyvíjení a produkci prototypů nových generací dispečerských systémů do maximální míry simulujících realitu a ke zvýšení odborné kvalifikace a zkušeností dispečerů řídicích elektrizační soustavu.

Projekt je zaměřen na rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity. Realizací předkládaného projektu dojde k významnému posílení kapacity společnosti v oblasti vývoje a testování požadovaných funkcí vyvíjených a inovovaných systémů.

Rozšíření vývojové kapacity o vývojovou laboratoř umožní nejen rozšíření portfolia společnosti o nově vyvíjené produkty (funkce DŘS dle přesných požadavků zákazníků), ale dalším doplněním funkcionality a možnosti využití nových matematických algoritmů umožní efektivnější a rychlejší vývoj další generace distribučního řídicího systému.

 

Podmínky zpřístupnění výzkumné infrastruktury potencionálním uživatelům

Detail