Řídicí a informační systém RIS - SCADA/EMS

Řídicí a informační systém (RIS) je naším nosným řešením, které představuje komplexní produkt pokrývající jak oblast SCADA/EMS, tak i OMS (Outage Management System). 

Obecné vlastnosti systému

Základní vlastnosti systému:

 • Vysoká spolehlivost a dostupnost
 • Rychlost, pružnost, rychlá odezva
 • Kybernetická bezpečnost
 • Modulárnost
 • Vysoká škálovatelnost
 • Zálohování význačných funkcí
 • Řízení přístupu
 • Uživatelsky příznivé MMI
 • Objektově orientovaná databáze
 • Doménový přístup
 • Princip dynamické generace dat (doplňování bez restartu)

RIS je určen pro dispečerské řízení v různých průmyslových oblastech:

 • řídicí a informační systém energetické přenosové soustavy
 • řídicí a informační systém energetické distribuční soustavy
 • telemetrický informační systém
 • informační systém energo úseku elektrárny
 • informační systém městských sítí
 • informační systém v dalších průmyslových sítích (plyn, voda)
obrazek

Architektura systému

Principy architektury systému:

 • Vlastní clusterové řešení
 • Redundance serverů
 • Redundance sítí
 • Řízení přístupu prostřednictvím IdM (identity management)

Hardwarové řešení RIS:

 • Single servery / virtualizace HCI
 • Možnost připojení velkoplošné zobrazovací stěny
 • Možnost připojení velkoplošných monitorů (55”)
 • Vysoce výkonné značkové servery renomovaného výrobce

Užívatelské stanice jsou umístěny na jednotlivých pracovištích:

 • Dispečerské stanice
  • samostatné s možností připojení 2,3 i více monitorů
 • Pracoviště správce systému
 • Vzdálené servisní pracoviště
  • je určeno pro vzdálenou správu systému
architektura

Hlavní moduly RIS

Core moduly:

 • In-memory databázový engine
 • Multiplatformní komunikační knihovna

 

 

 

RIS – SCADA:

 • Vizualizace
 • Databáze reálného času
 • Databáze energetických objektů
 • Telemetrie
 • Statistika/historie databáze reálného času
 • Plány
 • Správa uživatelů
 • B-příkazy, manipulační rozpisy
 • Magnetky, poznámky, dočasné objekty
 • Indikace místa poruch, automatická obnova napájení
 • Grafický editor

 

 

ris

RIS – EMS:

 • Správa modelu ES (elektrizační soustavy)
 • Topologický procesor (správce topologických úloh a výpočtů)
 • Topologické barvení
 • Výpočty
  • Stavová estimace
  • Výpočet ustáleného stavu soustavy
  • Optimal power flow
  • Zkraty
  • Kontingenční analýza
  • Rekonfigurace sítě
  • Redispečink zdrojů
  • Kontrolní výpočet před manipulací
  • Security constraint optimization
  • Kruhování
  • Dynamic stability
 • DMES (dynamický model elektrizační soustavy)
 • Simulační prostředí
 • Regulace
  • Automatická regulace výroby
   • aFRR, mFRR (MARI, mFRR5), PICASSO
   • Monitorování PR, rezerv, PpS, výroby, spotřeby, zatížení
   • GCC, SR pro zahr. partnery
  • Automatická regulace napětí
  • Centrální hladinová regulace transformátorů
  • LFCOP (řízení kmitočtu a výkonu v ostrovním provozu)

RIS – OMS - Outage management system:

 • Plánované odstávky
 • Poruchy/Odstávky
 • Call centrum
 • Oznamování
 • Statistika
 • Alarmy

Dispečerský tréninkový simulátor – DTS:

 • Řídicí modul DTS
 • Výpočetní část – dynamický model elektrizační soustavy (DMES)
 • Modul simulace řídicích prostředků
 • Datové rozhraní pro předávání dat
 • Rozhraní RIS na okolní systémy
 • Uživatelské rozhraní
 • Zálohovací systém

Widget s identifikátorem "" neexistuje!
Máte zájem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Máte zájem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Kontaktujte nás