Servis & podpora

V rámci dodávky Dispečerského řídícího systému ELEKTROSYSTEM zajišťuje také následující služby:

 • Vývoj a rozvoj
  • ELEKTROSYSTEM zajišťuje kontinuální vývoj a rozvoj dispečerského řídicího systému dle individuálních požadavků zákazníka. 
  • Zajišťujeme:
   • Identifikaci potřeb zákazníka
   • Zpracování návrhu řešení a studie proveditelnosti
   • Realizaci samotného vývoje rozvojových požadavků
 • Implementace
  • ELEKTROSYSTEM zajišťuje implementaci jak kompletních dispečerských řídicích systémů na všech možných úrovních (NN, VN, VVN, výrobní zařízení…), tak i jejich dílčích částí.
 •  Servis a podpora
  • ELEKTROSYSTEM zajišťuje kompletní servis a podporu provozu dispečerských řídicích systémů v režimu 24x7, včetně nepřetržité telefonické hotline a garantovaných SLA.
Máte zájem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Máte zájem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Kontaktujte nás