Telemetrická zařízení

Telemetrická zařízení pro energetické SCADA sítě sloužící k měření veličin, ovládání prvků a zajištění komunikace na nadřízené řídicí systémy.

RTM8248-GSM

Použití:Jednotka RTM8428-GSM slouží ke snímání hodnot analogových a diskrétních veličin a k ovládání silových členů technologie DOÚV, DSP a obdobných zařízení.
Napájení přístroje:24 V js (volitelně 12 V js) ±10 %
Odběr přístroje:
a) v stavu bez vysílání: 250 mA (12V)
b) při vysílání:700 mA (12V)
Skladovací teplota:-40 °C až +80 °C
Provozní teplota:-30 °C až +65 °C
Vhlkost:0 % až 95 %
Komunikace s nadřízeným systémem:GPRS/GSM – APN – LAN (INTRANET)
Komunikační protokoly:IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Digitální vstupy (počet bitů):24
Galvanické oddělení:el. pevnost 2,5 kV
Napěťová úroveň log. „I“:12 V až 110 V (volitelná pásma log. „I“ a log. „0“)
Proudová úroveň log. „I“:1 mA až 20 mA (volitelná pásma log. „I“ a log. „0“)
Typ signálu:jednobitové a dvoubitové v libovolné skladbě pro celkový počet bitů
Zpracování:s volitelným časovým filtrem, který stanovuje minimální dobu trvání změny, aby byla zpracována
Digitální výstupy reléové (počet):8
Galvanické oddělení:el. pevnost 1,5 kV
Max. proudové zatížení:3 A
Max. spínané napětí:30 V js (volitelně 48 V js)
Typ signálu:
 • stavový
 • bistabilní
 • impulzní (doba trvání je parametrizována pro každý výstup zvlášť)
Analogové vstupy (počet):7
Vstupy (volitelné – každý kanál):
 • js napěťové, záporný pól na GND
  rozsah 0 V až 5 V (volitelně 0 V až 10 V)
 • js proudové, záporný pól na GND
  rozsah 0 mA až 5 mA (volitelně 0 mA až 20 mA)
Třída přesnosti:2,5 (volitelně 1,5)
Rozlišení:16 bitů
Zpracování:
 • periodické
 • změnové s filtrací (možnost parametrizace hodnoty delta kritéria pro každý vstup zvlášť)
Hmotnost:550 g
Rozměry:délka 225 mm
šířka 100 mm
výška 40 mm s anténním konektorem a držáky na DIN lištu
RTM8248-GSM

RTM-FEM-GSM

Použití:Jednotka RTM-FEM-GSM je řídící telemetrický modul, který komunikuje s nadřízeným systémem prostřednictvím sítě GSM / GPRS. Vlastní datová komunikace je prováděna protokolem IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje volitelné až 3 sériové rozhraní pro komunikaci s podřízeným systémem. K jednotce RTM-FEM-GSM je možné pomocí těchto sériových rozhraní připojit zařízení obsahující digitální a analogové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zařízení komunikující protokolem IEC 60870-5-101 nebo libovolné zařízení využívající funkci transparentního sériového kanálu přes TCP / IP. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje také ethernetové rozhraní pro připojení podřazeného systému pomocí tohoto rozhraní a protokolu IEC 60870-5-104.
Napájení přístroje:12 V DC/24V DC +/- 10%
Odběr přístroje:
a) v klidu @ 12 V:350 mA
b) v aktivním režimu GSM 900 @12V:700 mA
b) v aktivním režimu GSM 1800 @12V:700 mA
Skladovací teplota:-40 °C až +80 °C
Provozní teplota:-30 °C až +65 °C
Vhlkost:0 % až 95 %
Komunikace s nadřízeným systémem:GPRS/GSM
Komunikační protokoly:
IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Sériové rozhraní:
P1:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P3:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhraní:
E1:10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzole:
Rozhraní:sériové speciální
Parametry:115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnost:370 g
Rozměry:délka 160 mm
 šířka 100 mm
 výška 40 mm s anténním konektorem a držáky na DIN lištu
RTM-FEM-GSM

RTM-RTR-GSM

Použití:Jednotka RTM-RTR-GSM je řídící telemetrický modul, který komunikuje s nadřízeným systémem prostřednictvím sítě GSM / GPRS. Vlastní datová komunikace je prováděna protokolem IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje volitelné až 2 sériové rozhraní pro komunikaci s podřízeným systémem. K jednotce RTM-FEM-GSM je možné pomocí těchto sériových rozhraní připojit zařízení obsahující digitální a analogové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zařízení komunikující protokolem IEC 60870-5-101 nebo libovolné zařízení využívající funkci transparentního sériového kanálu přes TCP / IP. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje také 2 ethernetové rozhraní pro připojení podřazeného systému pomocí tohoto rozhraní a protokolu IEC 60870-5-104.
Napájení přístroje:12 V DC/24V DC +/- 10%
Odběr přístroje:
a) v klidu @ 12 V:350 mA
b) v aktivním režimu GSM 900 @12V:700 mA
b) v aktivním režimu GSM 1800 @12V:700 mA
Skladovací teplota:-40 °C až +80 °C
Provozní teplota:-30 °C až +65 °C
Vhlkost:0 % až 95 %
Komunikace s nadřízeným systémem:GPRS/GSM
Komunikační protokoly:IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Sériové rozhraní:
P1:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhraní:
E1:10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
E2:10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzole:
Rozhraní:sériové speciální
Parametry:115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnost:285 g
Rozměry:délka 120 mm
 šířka 100 mm
 výška 40 mm s anténním konektorem a držáky na DIN lištu
RTM-RTR-GSM

Widget s identifikátorem "" neexistuje!
Máte zájem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Máte zájem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Kontaktujte nás